poniedziałek, 10 marca 2014

Jak można stracić prawo jazdy?


Egzamin na prawo jazdy nie jest specjalnie łatwy (ani wyjątkowo trudny). Nikt jednak nie chce zdawać go powtórnie. Utrata prawa jazdy jest jednak bardzo szybkim procesem.

Oto powody dla których prawo jazdy zostanie odebrane.

  • jazda pod wpływem alkoholu stwierdzona podczas kontroli drogowej, spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu
  • jazda niebezpieczna, znaczące przekroczenia prędkości
  • przekroczenie określonej liczby punktów karnych: 20 dla młodych kierowców, 24 dla innych,
  • zniszczenie dokumentu utrudniające albo uniemożliwiające odczytanie danych
  • utrata ważności prawa jazdy
  • orzeczenie lekarskie o powstaniu przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem albo negatywny wynik badań psychologicznych
  • niewykonanie kontrolnego sprawdzianu kwalifikacji albo wymaganego badania lekarskiego.


Czytaj też: Co grozi za brak ważnego badania technicznego?
Decyzję zatrzymaniu prawa jazdy lub cofnięciu uprawnień podejmują prokurator, sąd lub starosta

Policjant zatrzyma podczas kontroli drogowych prawa jazdy, które budzą podejrzenia co do legalności.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz