piątek, 25 października 2013

Egzamin teoretyczny: ujednolicona pula pytań.


Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej chce ujednoliconej puli pytań egzaminacyjnych w teście na prawo jazdy.

23 października br. podczas posiedzenia Sejmu RP, Sekretarz Stanu w MTBiGM Zbigniew Rynasiewicz poinformował, że konieczne jest przeprowadzenie zmiany w ustawie o kierujących pojazdami, która zapewni, że kandydaci na kierowców będą zdawać w całym kraju egzamin teoretyczny na jednolitych zasadach.

Baza zweryfikowanych, ujednoliconych pytań, zawierać będzie docelowo ponad 3 000 pozycji.

Resort transportu ma również zamiar wprowadzić rozwiązania gwarantujące jawność docelowej bazy pytań.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz