środa, 30 października 2013

Po egzaminie będzie możliwość wglądu do swoich pytań


Projekt zmian do ustawy o kierujących pojazdami przewiduje możliwość wglądu do pytań egzaminacyjnych pod jednym warunkiem:


Art 52a

Na wniosek osoby, która uzyskała negatywny wynik w części teoretycznej egzaminu państwowego, podmiot organizujący egzamin udostępnia tej osobie do wglądu pytania egzaminacyjne, na które osoba ta udzieliła nieprawidłowej odpowiedzi, wraz z informacją o brzmieniu odpowiedzi prawidłowych.


Oznacza to, że osoba która zdawała teoretyczny egzamin na prawo jazdy będzie miała możliwość wglądu do pytań jeśli wynik egzaminu będzie negatywny. Udostępnione będą tylko te pytania na które udzielono negatywnej odpowiedzi.
Więcej o zmianach w przepisach na stronie WORD Zamość

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz