sobota, 24 maja 2014

Zmiany w egzaminach na prawo jazdy - pojawi się nowy element egzaminu

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Załącznik do tego rozporządzenia określa zadania egzaminacyjne stosowane na egzaminie państwowym oraz kryteria oceny wykonania tych zadań. W tabeli określającej zdania egzaminacyjne dodano dwie nowe pozycje wskazujące właśnie zadania związane z eco-drivingiem.


Zmieniono także arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego. Tu w pozycji 32 dodano zadanie “właściwa zmiana biegów - jazda energooszczędna” oraz zadanie 33 “Hamowanie silnikiem przy zatrzymaniu i zwalnianiu jazda energooszczędna”.


Nowe rozporządzenie ukazało się pod pozycją 594 Dziennika Ustaw z 2014 roku.


Pobierz rozporządzenie zmieniające (WORD Zamość).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz