czwartek, 26 czerwca 2014

Testy na prawo jazdy - będzie więcej pytań

Od lipca pula pytań w teście na prawo jazdy zostanie zwiększona.

Dziś obowiązują dwa zestawy pytań: jeden przygotowany przez ITS, drugi - przez PWPW. Teraz oba systemy mają być połączone. Z ujednoliconej bazy zostaną usunięte pytania, które się powtarzają. Połączona baza będzie liczyć 2,3-2,4 tys. pytań, a do końca tego roku liczba pytań zwiększy się do 3 tys. Dotyczyć będzie wszystkich kategorii prawa jazdy. Łączenie baz pytań ma zostać zakończone do 7 lipca.

Jak zdać testy na prawo jazdy? Trzeba się uczyć zasad ruchu drogowego, a nie odpowiedzi na pytania.

Poza liczbą pytań w bazie, na razie nie zmieniają się zasady przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy. Podczas egzaminu teoretycznego kandydat na kierowcę odpowiada na wylosowane pytania: 20 z wiedzy podstawowej i 12 z wiedzy specjalistycznej. Można za nie uzyskać 1-3 punkty. Czas trwania tej części egzaminu (na prawo jazdy jednej kategorii) nie może przekroczyć 25 minut. Pozytywny wynik uprawnia do zdawania egzaminu praktycznego na placu manewrowym i w ruchu miejskim w ciągu 6 miesięcy od daty egzaminu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz